(لَ)

عربیویرایش

  1. حالة

اسمویرایش

  1. چگونگی، وض

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. خوشی، سرمستی.
  2. کیفیت نواختن قطعات موسیقی به شرط حفظ اصل آن.
  3. در نمایش تجسم افکار و احساسات به وسیلة حرکات متناسب چهره و بدن.
  4. در عرفان، وجد، طرب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

posizione

انگلیسی
vein