(حِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. دیوار، دیوارِ قلعه.
  2. بارو، باره.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

recinto

انگلیسی
wall