(خَ ش)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

صفتویرایش

  1. درشت، زبر.
  2. تندخو، نامهربان.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(خَ شَ)

  1. مرغابی ای بزرگ تیره رنگ و سفید

ریشه‌شناسیویرایش

  1. بازی که نه سفید باشد نه سیاه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

  1. گیاهی است از انواع بوریا که از آن جامه بافند و درویشان پوشند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

صفتویرایش

aggressivo

scabroso

brusco

rozzo

grossolano

violento

صفتویرایش

brutale

انگلیسی
woolly