فارسیویرایش

(دَ. گُ ذَ تَ)

مصدر لازمویرایش

  1. عبور کردن.
  2. گذشت کردن، بخشیدن.
  3. مُردن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین


آوایشویرایش

  1. دَ گُ ذَ تَ

فعلویرایش

مردن. فوت کردن

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
pass away