(دَ تَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. دستة کاغذ سفید ته دوزی شده به شکل کتاب که در آن مطلب نویسند.
  2. جایی که در آن کارهای اداری یا بازرگانی انجام گیرد.
  3. جزوه، کتاب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

ufficio

انگلیسی
volume