فارسیویرایش

قیدویرایش

  1. روز گذشته

آوایشویرایش

[]

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

قیدویرایش

ieri

انگلیسی
yesterday