(رُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. بازگشتن، برگشتن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

riferimento

انگلیسی
reversion