(رَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. روش، قاعده، آیین.
  2. عادت، عُرف.
  3. دستور، ترتیب.
  4. نشانی سرای و منزل.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. کشیدن شکل یا خطی روی کاغذ، نوشتن، خط کشیدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
wont