فارسیویرایش

حرفویرایش

  1. حرف پانزدهم از الفبای فارسی، برابر با عدد ۶۰ در حساب ابجد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین