(سَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. پستانداری است گوشت خوار کوچک تر از روباه با بدنی باریک و کشیده، پوستش نرم و لطیف و گرانبه

استعارهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
zibelline