(سُ نَّ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. سنة

اسمویرایش

  1. راه، روش، سیرت.
  2. آن چه که پیامبر و صحابه به آن عمل کرده باشند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

tradizione

usanza

اسمویرایش

costume

انگلیسی
tradition