(رَ یا رِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. سورة

اسمویرایش

  1. هریک از فصل -‌های یکصد و چهارده گانة قرآن مجید.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش