فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

صفتویرایش

  1. آن چه به رنگ زغال

استعارهویرایش

  1. متضاد سفید.
  2. تیره، تاریک.

رنگ شب

اسمویرایش

  1. رنگ زغال.
  2. کسی که پوستش سیاه باشد، سیاه پوست.
  3. حبشی.
  4. شوم، بدیمن. ؛ ~بازار بازاری که در آن قیمت اشیا را بیش از قیمت اصلی و رسمی خرید و فروش کنند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

صفتویرایش

  • رنگ:سیاه

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

صفتویرایش

nero

انگلیسی
sooty