(س یا سَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

صفتویرایش

  1. سپید:
  2. آن چه که به رنگ برف یا شیر باشد، ابیض. م

قیدویرایش

  1. سیاه. اسود.

(کن.)

  1. ظاهر، نمایان. سفید و اسپید و سپی نیز گویند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

صفتویرایش

  1. رنگ شیر؛ رنگ برف تازه.

آوایشویرایش

  • /سِفید/؛ SAMPA: /sefid

نویسه گردانیویرایش

برگردان‌هاویرایش

واژه‌های وابستهویرایش

سپید

ایتالیایی

صفتویرایش

bianco

انگلیسی
white