شاهنامه به داستان های قدیمی با ترکی شعر گفته میشد.

صحنه‌ای از جنگ‌های کتاب شاهنامه

فارسی ویرایش

ریشه لغت ویرایش

  • فارسی
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ شاهنامه دارد

آوایش ویرایش

  • /شاه/نامه/

  اسم ویرایش

شاهنامه

  صفت ویرایش

  1. شاه‌نامه، نامه بزرگ، سرگذشت پادشاهان ایران. نوشته‌ای عظیم.

مترادف ویرایش

––––

برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش

  • شاهنامه فردوسی