صحنه‌ای از جنگ‌های کتاب شاهنامه

فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • فارسی
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ شاهنامه دارد

آوایشویرایش

  • /شاه/نامه/

  اسمویرایش

شاهنامه

  صفتویرایش

  1. شاه‌نامه، نامه بزرگ، سرگذشت پادشاهان ایران. نوشته‌ای عظیم.

مترادفویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • شاهنامه فردوسی