باز کردن منو اصلی

(دِ)

محتویات

عربیویرایش

(اِ

فارسیویرایش

  1. راستگو.
  2. راست و درست.
  3. پیدا و آشکار.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

صفتویرایش

sincero

انگلیسی
veridical