فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  • پیش هند و ایرانی

آوایشویرایش

  • [فُ/رود]

اسمویرایش

فرود

  1. زیر، پایین.
  2. اندرون.
  3. بخش زیرین جایی.
  4. الگوهای ملودیک برای بازگشت به مُدِ اولیه یا مایة اصلی (موسیقی)
  5. توالی آکوردها به عنوان پایان یا تقسیم یک قطعة موسیقیایی.
  6. فرود فرزند دوم سیاوش و مشهور به فرودسیاوش، او برادر ناتنی کیخسرو و جریره مادرش دختر پیران‌ویسه بود. فرود از طرف افراسیاب به مرزبانی چَرَم گماشته شده‌بود و اینجا محل چراگاه اسبان ارتش توران بود.
    جریره زنی بود مام فرود ..... ز بهر سیاوش دلش پر ز دود

منابعویرایشبرگردان‌هاویرایش