فارسیویرایش

فعلویرایش

  1. فکر کردن

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

pensare