فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. میانه دریا.
  2. کتاب لغت.

صفتویرایش

  1. رازدار، صاحب سرُ.
  2. ذات، طبیعت.
  3. ذهنیت، نظر.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
thesaurus