فارسی ویرایش

ریشه‌شناسی ویرایش

اسم ویرایش

  1. میانه دریا.
  2. کتاب لغت.

صفت ویرایش

  1. رازدار، صاحب سرُ.
  2. ذات، طبیعت.
  3. ذهنیت، نظر.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها ویرایش

انگلیسی
thesaurus