(مُ ءَ ثَّ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(اِمف.)

  1. آن چه مورد تأثیر واقع شده.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(مُ ءَ ث ِّ)

  1. اثر کننده، تأثیر - کننده.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

کلمات مرتبطویرایش

عربیویرایش

(اِ