(مَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

 1. از فارسی میانه mard از فارسی باستان Martya

اسمویرایش

 1. انسان مذکر بالغ، مقابل زن.

جمعویرایش

 1. مردان.
 2. کنایه از: شجاع، دلیر، بخشنده.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(مَ رَ دّ)

نام شهرهای آمل و آموی از نام این قوم گرفته شده و ساکنان این دو شهر و بسیاری شهرهای دیگر از این قوم میباشند.

مصدر متعدیویرایش

 1. بازگردانیدن.

(اِم

صفتویرایش

 1. رد، بازگشت.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(مُ) (اِم

 1. مردن، مرگ.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

 1. مرد

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

maschio

اسمویرایش

uomo

انگلیسی
manlike