(مَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

 1. از فارسی میانه mard از فارسی باستان Martya

اسمویرایش

 1. انسان مذکر بالغ، مقابل زن.
 2. کسی که شایستگی انجام کاری را دارد.

جمعویرایش

 1. مردان.
 2. کنایه از: شجاع، دلیر، بخشنده.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(مَ رَ دّ)

نام شهرهای آمل و آموی از نام این قوم گرفته شده و ساکنان این دو شهر و بسیاری شهرهای دیگر از این قوم میباشند.

مصدر متعدیویرایش

 1. بازگردانیدن.

(اِم

صفتویرایش

 1. رد، بازگشت.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(مُ) (اِم

 1. مردن، مرگ.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

 1. مرد

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

maschio

اسمویرایش

uomo

انگلیسی
manlike