فارسی

ویرایش

ریشه‌شناسی

ویرایش
  1. مورچه.
  2. کنایه از: شخصی ح قیر و کوچک.

منابع

ویرایش
  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها

ویرایش
  • انگلیسی:ant
  • هلندى: mier
انگلیسی
formicary

مور

  1. مادر