فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. مورچه.
  2. کنایه از: شخصی ح قیر و کوچک.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

  • انگلیسی:ant
  • هلندى: mier
انگلیسی
formicary

پشتوویرایش

اسمویرایش

مور

  1. مادر