فارسیویرایش

اسمویرایش

 
یک موش
  • جانور:
  1. جانور پستاندار از راسته جوندگان با جثه کوچک یا متوسط، پوزه دراز، گوش‌های تقریباً کوچک و دم دراز به رنگ‌های سیاه، خاکستری و سفید است و انواع گوناگون دارد. این جانور بسیار موذی و خطرناک و همیشه موجب خسارات سنگین برای انسان می‌شود.

(کامپیوتر)

  1. موس، ماوس.

صفتویرایش

  1. ذلیل، خوار.

استعارهویرایش

  1. ~دواندن (کن.)

اخلال کردن. ؛دیوار ~داره ~گوش داره (کن.)

  1. هر حرفی را نباید هر جا زد.

برگردان‌هاویرایش