(پُ یِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. ظرفیت انجام کار، توانایی برای کار.
  2. کاری که میدان گرانسی یا میدان الکتروستاتیکی، با علامت مخالف، انجام می‌دهد تا واحد جرم یا واحد بار الکتریکی مثبت از نقطة مرجع تا نقطة مورد نظر جابه جا شود. (فره)

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
potential