فارسیویرایش

ریشه‌ لغتویرایش

  • یونانی باستان

آوایشویرایش

  • /پول/

  اسمویرایش

پول

  1. شی‌ء فلزی یا کاغذی با واحدی مشخص که در کشور برای انجام معاملات، خدمات، خرید و فروش، و مانند آنها بکار می‌رود. اعتبار آن به علت ارزش خود آن شی‌ء مانند پول، نقره، طلا یا به علت ارزش پشتوانه آن مانند اسکناس است.
    پول ممکن است به زبان معیار باستان همان پور باشد.‌پول بدین سبب این عنوان را گرفته که نوع فلزی آن هنگام درآوردن از کوره سرخ و براق جلوه می‌نمود بدین سبب پول یعنی بسیار شفاف نامیده شده است.
  2. آن چه که معیار ارزش مادی است و به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار می‌گیرد. چایی پولی که به عنوان انعام داده می‌شود.

  استعارهویرایش

  1. پول کسی از پارو بالا رفتن کنایه از ثروت بی‌حساب داشتن.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ بزرگ سخن
  • فرهنگ لغت معین