فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. آن چه که معیار ارزش مادی است و به عنوان وسیلة مبادله مورد استفاده قرار می‌گیرد. ؛ ~ چایی پولی که به عنوان انعام داده می‌شود. ؛ ~ کسی از پارو بالا رفتن ثروت بی حساب داشتن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. پول

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

moneta

denaro

اسمویرایش

soldo

انگلیسی
wampumpeag