(چِ یا چَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. عدد اصلی میان سه و پنج، دوبرابر دو.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  • عدد بزرگتر از سه کمتر از پنج.

برگردان‌هاویرایش

تلفظویرایش

انگلیسی
tetrad