(کِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. درجه، مرتبه.
  2. اتاق درس.
  3. سال تحصیلی.

(عا.)

  1. طبقة اجتماعی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. کلاس

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

aula

اسمویرایش

classe

انگلیسی
schoolroom