آلمانیویرایش

اسمویرایش

Seil خنثی

  1. طناب، بند