آلمانیویرایش

اسمویرایش

Vater مذکر (جمع Väter)

  1. پدر