فارسی

ویرایش

برگردان‌ها

ویرایش
انگلیسی
===فعل===

abduct (سوم شخص مفرد حال ساده abducts، حال استمراری abducting، گذشته ساده و گذشته استمراری abducted)

  1. آدم دزدیدن، آدم‌ربایی، ربودن
  2. دورکردن عضوی از محور بدن