فارسی

ویرایش

ریشه‌ لغت

ویرایش
  • پهلوی

آوایش

ویرایش
  • [رُبودَن]

  مصدر فعل متعدی

ویرایش

ربودن

  1. چیزی یا کسی را با تردستی و به سرعت برداشتن یا کشیدن و بردن. دزدیدن.
  2. جذب کردن، مجذوب کردن.


––––

برگردان‌ها

ویرایش

منابع

ویرایش
  • فرهنگ لغت معین
  • فرهنگ بزرگ سخن