فارسیویرایش

لِ دِ

اسم مرکبویرایش

حال+ساده

  1. یکی از زمان‌های صرف فعل در زبان فارسی