انگلیسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

گرفته شده از واژه ی لاتین accelerātiō، در مقایسه با واژه ی فرانسوی accélération

آوایشویرایش

 • آوا-ان: əksĕlərā'shən, آیپا: /ək.sɛl. əˈreɪ. ʃən/, سمپا: /@ksEl@"reIS@n/
 • noicon(پرونده)
  خطای لوآ در پودمان:utilities در خط 101: The language code "En-us-acceleration.ogg" is not valid..
 • پساوند انگلیسی:-eɪʃən|-eɪʃən

اسمویرایش

acceleration (جمع accelerations یا -)

 1. (ناشمردنی)

شتاب، عمل شدت دادن یا شدت یافتن، افزایش حرکت یا عمل، در مقابل کند شونده و کاهش یافته، در مقابل تاخیر

 1. a falling body moves toward the earth with an acceleration of velocity
  یک جسم در حال سقوط با سرعتی تند شونده به سمت زمین نزدیک می شود.
 2. (شمردنی)

مقداری که سرعت افزایش می یابد.

 1. The boosters produce an acceleration of 20 metres per second per second.
  شتاب دهنده، شتابی برابر با 20 متر بر مجذور ثانیه تولید می کند.
 2. (فیزیک)

تغییر سرعت نسبت به زمان (تغییر می تواند تند شونده یا کند شونده باشد.)

نکتهٔ کاربردویرایش

یکای شتاب در دستگاه SI متر بر مجذور ثانیه (m/s۲) و در سامانهٔ انگلیسی فوت بر مجذور ثانیه (ft/s۲)

 1. است.

متضادویرایش

 • (عمل، حالت یا مقدار)

deceleration و retardation

برگردان در دیگر زبان هاویرایش

همچنین ببینیدویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

 1. شتاب، تغییر در سرعت

سوئدیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از ترکیب: accelerera + tion

اسمویرایش