اسپانیاییویرایش

اسمویرایش

cabeza مونث

  1. سر، کله