فرانسویویرایش

اسمویرایش

chatte مونث (جمع chattes)

  1. گربه ماده
  2. کُس(عامیانه)