(دِّ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. مادة

اسمویرایش

  1. اصل هر چیزی.
  2. آن چه که وزن داشته باشد و فضا را اشغال کند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(دِ)

ریشه‌شناسیویرایش

صفتویرایش

  1. مقابل نر.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

materia

اسمویرایش

elemento

انگلیسی
woman