فرانسویویرایش

قیدویرایش

  1. گران

صفتویرایش

  1. عزیز، گرامی
  2. گران‌قیمت، گران
  3. گران‌فروش

منبعویرایش

  • فرهنگ معاصر فرانسه به فارسی جیبی

تلفظویرایش