انگلیسیویرایش

صفتویرایش

 1. سابق
 2. پیشین
 3. قبلی
 4. قبل
 5. سابقی
 6. پیشی
 7. دارای انتای مربع
 8. جلوی
 9. در جلو

اسمویرایش

 1. تشکیل‌دهنده
 2. قالب‌گیر