انگلیسی ویرایش

صفت ویرایش

 1. سابق
 2. پیشین
 3. قبلی
 4. قبل
 5. سابقی
 6. پیشی
 7. دارای انتای مربع
 8. جلوی
 9. در جلو

اسم ویرایش

 1. تشکیل‌دهنده
 2. قالب‌گیر