انگلیسیویرایش

اسمویرایش

time (شمردنی و ناشمردنی؛ جمع times)

  1. وقت، زمان
  2. زمانی

آوایشویرایش

[taɪm]