(وَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. مقداری از زمان که برای امری فرض شده، هنگام، زمان.

جمعویرایش

  1. اوقات.
  2. دوره، عصر.
  3. فرصت.
  4. نوبت.
  5. فصل. ؛ ~ گل نی کنایه از: وقتی که هرگز نخواهد آمد، هیچ وقت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین


عربیویرایش

آوایشویرایش

  1. وَ

اسمویرایش

زمان

واژه‌های وابستهویرایش

زمانه

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

ora

اسمویرایش

tempo

انگلیسی
time