آلمانیویرایش

قیدویرایش

  1. از چه روی، برای چه، به چه منظور

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

تلفظویرایش