آلمانی ویرایش

قید ویرایش

  1. از چه روی، برای چه، به چه منظور

منبع ویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

تلفظ ویرایش