به چه منظور

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

به (فارسی) + چه (فارسی) + منظور (عربی)

قیدویرایش

  1. از چه روی، برای چه، به چه دلیل

تلفظویرایش

برگردان‌هاویرایش