فارسی

ویرایش

ریشه‌شناسی

ویرایش

به (فارسی) + چه (فارسی) + دلیل (عربی)

  1. چرا، از چه روی، برای چه

برگردان‌ها

ویرایش