آلمانیویرایش

قیدویرایش

  1. برای چه، چرا، به چه دلیل

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

تلفظویرایش

  • (پرونده)
  • آیپا: de، /ˈvaːʀʊm/، /vaˈʀʊm/