فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • /چِرا/

  قیدویرایش

چِرا

  1. برای پرسش از دلیل و انگیزه کاری بکار می‌رود.
  2. از ادات استفهام به معنی برای چه؟

  اسمویرایش

چَرا

  1. چریدن یا محل چریدن حیوانات اهلی و وحشی، چراگاه.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ بزرگ سخن
  • فرهنگ لغت معین