فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

فارسی

قیدویرایش

  1. چرا، از چه روی

تلفظویرایش

برگردان‌هاویرایش