ترکی استانبولیویرایش

اسمویرایش

  1. باد
  2. نسیم