ترکی استانبولی ویرایش

اسم ویرایش

  1. باد
  2. نسیم