فارسیویرایش

نَ

ریشه‌شناسیویرایش

  • عربی

اسمویرایش

  1. جریان ضعیف هوا که جهت وزش آن در مواقع مختلف تغییر می‌کند، مانند نسیم خشکی هنگام شب به سمت دریا و نسیم دریا هنگام روز به جانب خشکی؛ هوای خنک؛ باد ملایم.
  2. [قدیمی] بوی خوش.

برگردان‌هاویرایش