آب‌گوشت

(تغییرمسیر از آب گوشت)

فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

  1. یک خوراك ديرينه ي ایرانی شامل گوشت گوسفندبا چربی، سیب زمینی و نخود و آب است. که بسیارخوشمزه می باشد.