فارسیویرایش

صفتویرایش

  1. کلمة افسوس که هنگام احساس درد و رنج یا اظهار تأسف تلفظ می‌کنند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

آوخ

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
ouch